onsdag 27 mars 2013

Vad är miljösmarta val?

I dagens DN fanns en insändare som efterlyste fler artiklar med praktiska tips på hur vi bör agera för att skapa ett hållbart samhälle. Skribenten ger exempel på några frågor hon skulle vilja ha svar på och jag vill delge er min syn på dessa frågor.

Jag vill börja med att säga att jag tror att vi alla måste vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi kan inte sitta och vänta på att politiker, EU, marknaden eller någon annan ska göra det åt oss. Vi måste naturligtvis ha politikerna med oss, för även om man måste göra stora förändringar på individnivå så måste även samhället göra stora förändringar. Men en stor del av förändringarna måste som sagt äga rum på individnivå och man måste börja med sig själv. Därför håller jag självklart med skribenten om att det vore bra om detta fick ännu större utrymme i dagstidningarna. Nog om det nu, dags att titta på frågorna:

Första frågan är en spännande och relevant fråga om transporter. Vad är bäst ur miljösynpunkt kiwi från Nya Zeeland som är fraktad med båt och från Italien som fraktats med lastbil. Faktum är att det blir ingen större skillnad. Koldioxidutsläppen per kilo kiwi blir i princip samma oavsett om man väljer båtfraktad kiwi från Nya Zeeland som om man väljer lastbilsfraktad kiwi från Italien. Skulle man få för sig att i framtiden frakta frukt med tåg skulle Italien komma före, men som det ser ut idag är det dött lopp. Om man dessutom tar bilen hem från affären kommer den resan ge betydligt mer utsläpp per kiwi jämfört med de utsläpp kiwins tidigare transporter genererat.

Den andra frågan handlar om klimatbelastning för flyg jämfört med klimatbelastning för köttkonsumtion. I praktiken är det här inte en relevant fråga, för det finns nog inte speciellt många som väljer mellan att antingen äta vegetariskt och flyga eller äta kött och stanna hemma. Men det kanske ändå kan vara intressant att göra en jämförelse. En flygresa till Thailand (tur och retur) ger upphov till ett utsläpp av tre ton koldioxidekvivalenter per person, medan medelsvenskens klimatbelastning från mat idag beräknas uppgå till totalt två ton per person. Att inte flyga långt är alltså en relativt enkel sak som man kan göra för att minska sin personliga klimatpåverkan!

Hur är det då med kortare flygresor? Skribenten frågar sig om man genom att äta vegetariskt tre dagar i veckan kan unna sig en flygresa till Mallorca varje år. Nu kommer hårda fakta. Idag så står den privata konsumtionen för i snitt 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år, men för att få bukt med klimatförändringarna så skulle vi behöva komma under två ton per person och år till år 2050. Det handlar alltså inte om att ligga kvar på samma nivå som idag, för det är inte hållbart, utan det vi måste göra är minska utsläppen. Vi kan inte byta kött mot flygresor, vi måste minska på båda. Vill ni ändå jämföra Mallorca med Thailand så är det fyra gånger längre till Thailand och sen kan ni räkna själva. Ett kilo nötkött motsvarar i snitt 26 kg koldioxidekvivalenter och ett kilo fläskkött motsvarar i snitt sex kilo. Dags att fräscha upp mellanstadiematematiken.

Nästa fråga rör verkligen de små sakerna. Är det bättre att skölja ur och återanvända plastpåsen än att slänga den? Att använda plastpåsar igen är såklart bra och om de behöver sköljas lite snabbt så är det ingen stor miljöbelastning. Men det är klart, om den är väldigt kladdig och du sköljer ur den under rinnande varmvatten med högt tryck i tio minuter, då är säkert svaret nej. Själv sköljer jag sällan plastpåsar, mina plastpåsar brukar det räcka att skaka av, möjligen torka ur, och använda igen.

Den fjärde frågan berör återigen det här med att byta ett miljövänligt beteende mot ett helt annat mindre miljövänligt. Hur många plastpåsar måste återanvändas för att väga upp bilresa till landet? Frågan saknar relevans helt och hållet, men bara på skoj ska jag göra uträkningen åt er. En liter bensin släpper ut 2360 g koldioxid (vid förbränning, de utsläpp som gjorts under framställningen räknas alltså inte med, alltså är det fusk), en bil drar ungefär 0,8 l per mil (i alla fall min bil) och till landet är det ungefär 30 mil (kanske). En plastpåsar av typen Ica-kasse väger ungefär 20 gram och är tillverkad av polyeten. Polyeten släpper ut två kilo koldioxidekvivalenter per kilo plast. Du måste alltså låta bli att köpa 1416 plastpåsar för att motsvara en bilresa på 30 mil, ska du hem igen blir det 2832 påsar totalt. Lycka till!

Den sista frågan förstår jag inte alls syftet med. Den handlar om om det är viktigast att återvinna metallfilmen eller plastburken på en creme fraiche-burk. Om vi ändå sopsorterar, varför inte återvinna båda?

Men en sak tycker jag ger jag verkligen skribenten rätt i. Media borde noggrannare granska hur politiker behandlar miljöfrågan och vi alla borde försöka utöva påtryckningar på politikerna för att föra upp klimatfrågan ännu högre upp på dagordningen. Ett bra sätt att göra det just nu är att gå med i Föräldravrålet.  Ta klimatfrågan på allvar! Svik inte våra barn. På frågan ”Hur ska jag väga min egen bekvämlighet och mina egna önskningar mot miljövinsterna?” så svarar jag att varje gång det är möjligt att göra ett val som gynnar miljön, så försök göra det. Ta bussen istället för bilen, undvik att flyga, ät mindre kött, köp färre saker, skriv till din politiker, nätverka med dina grannar. Kolla in den här youtube-videon för mer inspiration.

Källor för dig som vill läsa mer:
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar