onsdag 16 april 2014

Tankar om kött

Det pratas mycket om att vi bör minska vår köttkonsumtion för att minska vår miljöbelastning, men det finns, som alltid, de som hävdar att det är helt fel. Deras argument är ofta att betande djur är nödvändiga för att bevara det öppna landskapet med dess biologiska mångfald och att djuren tar tillvara på resurser som vi inte kunnat använda på nåt annat sätt. De som hävdar detta har både fel och rätt. De har rätt i att betande djur är viktiga för den biologiska mångfalden och de har rätt i att kött från betande djur är ett sätt att bruka mark som annars inte hade kunnat användas för livsmedelsproduktion. Men de har fel i att vi inte bör minska vår köttkonsumtion.

Köttguiden är utvecklad som en del av forskningsprojektet "Klimatmärkt livsmedelsbutik" vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). De har räknat på hur mycket kött som kan produceras genom enbart bete på i övrigt obrukbara marker och kommit fram till att det ger utrymme för en konsumtion av 200-400 g kött per person och vecka. Det är betydligt mindre än genomsnittskonsumtionen i Sverige idag, som enligt Jordbruksverket ligger på närmare 900 g per person och vecka. Observera också att det inte finns några som helst positiva miljöaspekter på kött från kraftfoderuppfödda djur, utan ska man äta kött så bör det vara från betande djur som livnär sig på hö vintertid.

Om man vill äta kött så finns det ju flera aspekter på vilket kött man ska äta. Här är de djuretiska aspekterna enligt mig viktigare än miljöaspekterna, men jag kan inte se att det finns någon konflikt mellan dem. Själv äter jag inte kött (om man bortser från fisk ibland), men Kajsa på Grinda gård sammanfattade precis mitt sätt att se på saken på jordbrukets Facebook-sida för en tid sedan, så jag tar och klipper in hennes tankar här.Det är allt för många som inte kan tänka sig att minska sin köttkonsumtion till en hållbar nivå och det finns därför är det fortfarande helt rätt att välja att äta helt vegetariskt. Bara för att man har betande djur så måste man inte heller äta dem, men det finns gott om människor som inte kan tänka sig att klara sig på bara 200-400 g kött i veckan, så risken att det ska bli kött över bara för att fler människor blir vegetarianer är obefintlig. Uppmaningen att äta mer grönt fortsätter att vara rätt ur ett miljöperspektiv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar